SKÁKALKY.SK

Ponúkame vám naše automaty, Vending Double Candy 2023 , dvojhlavové na skákalky, žuvačky, hračky a iný predajný sortiment, ktorý vždy poteší  detičky vašich návštevníkov.  Výhodou je, že nepotrebujete žiadny kapitál, ani skúsenosť,  ani žiadnu energiu. Nevzniká vám žiadny další náklad, len záujem spestriť vašu prevádzku a zarobiť eurá naviac . V ponuke sú varianty spolupráce uvedené nižšie.

  1. Variant  “30 %”  :  Obľúbený, vhodný na umiestnenie v okolí našho sídla, kde všetko zabezpečujeme my a vy nemáte žiadne vstupné náklady. Stroj privezieme, umiestnime na dohodnuté miesto, prípadne navrhneme lepšie miesto. Naplníme predajným sortimentom , vyskúšame a uvedieme do prevádzky. Po zavolaní prídeme doplniť predajný sortiment prípadne servisovať. Vašou jedinou úlohou bude dohliadnuť na stroj, prípadne po skončení prevádzkovej doby (ak je umiestnený vonku) presunúť dovnútra a nakoniec to najlepšie,  inkasovať 30 % podiel z predaja,  vždy pri dopĺňaní nového predajného sortimentu.
  2. Variant “Prenájom ” :  Tento variant je určený pre tých,  ktorí majú záujem, ale ich prevádzka je ďalej od nášho sídla a chcú si stroj obsluhovať sami. Platia si prenájom za stroj a to mesačne 40 eur.  My stroj privezieme, umiestnime na dohodnuté miesto, prípadne navrhneme lepšie miesto.  Naplníme sortimentom  doplna čo je 200+200 ks , vyskúšame a uvedieme do prevádzky.  Nájomca pri preberaní stroja zaplatí za predajný sortiment + 1 mesačný nájom, čo spolu činí cca 89 eur.  Nájomca si obsluhuje stroj sám, čiže vyberá tržbu a dopĺna predajný sortiment podľa potreby.